13. 8. 2014

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je návratná investice

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je návratná investice. Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd
 1. PENB je investice, která zvýší hodnotu budovy tak, že cena PENB je proti tomu zanedbatelná.
 2. PENB informuje kupující nebo nájemce, kolik energie budova potřebuje k provozu bez poruch.
 3. PENB je nástroj (obsahuje doporučení) ke snížení výdajů za energii. Například rozdíl mezi energetickými třídami B a E může u rodinného domu činit i 30 000 Kč na platbách za energie ročně.

Proč nestačí účty za energii

 1. Účty za energii říkají, kolik energie lidé spotřebovali. Nedozvíme se z nich, kolik energie budova potřebuje k bezporuchovému provozu. Když budete například málo topit a větrat, snížíte sice spotřebu energie, ale budova Vám zvlhne a zplesniví, obyvatelé si poškodí zdraví.

Budova

 1. V budovách žijeme a pracujeme, 90 % času trávíme v budovách.
 2. Budova (obydlí, pracoviště) je základní lidská potřeba a právo, ze kterého pochází lidská moc, vůle a svoboda. Budova jako domov poskytuje bezpečí, stimulaci a identitu lidí..
 3. Dobrý hospodář udržuje budovu ve stavu bez poruch, využívá energii co nejúčinněji, spotřebuje jí co nejméně.
 4. Stát dohlíží na kvalitu, bezpečnost a zdravotní nezávadnost budov a na hospodaření s energií zákony.

Evropa se energeticky přeměňuje

 1. Evropa přechází k jinému způsobu hospodaření s energií
 2. Evropa zvyšuje energetický standard budov, přechází k energeticky úsporným budovám.
 3. Evropa snižuje energetickou závislost (Unie, států, lidí...) na zdrojích energie.
 4. Evropa snižuje emise skleníkových plynů.

Kolik je v ČR bytů a domů

 1. V České republice je v bytových domech 2 160 730 bytů, v rodinných domech 1 632 131 bytů, celkem je v ČR 3 827 678 bytů. Obydlených rodinných domů je 1 554 794, obydlených bytových domů je 245 281, obydlených domů je celkem 1 800 075. V jednom bytovém domě je průměrně 8,8 bytu. V ČR je 4,3 miliony domácností. Zdroj: SLDB 2011.
 2. S 80% pravděpodobností obýváme budovy starší 20 let, 35 % majetku společnosti je uloženo v realitách.

Spotřeba energie

 1. Velmi zjednodušeně, stávající budovy spotřebují průměrně 240 kWh/m2·rok, nízkoenergetické domy 120 kWh/m2·rok, pasivní domy 30 kWh/m2·rok a budovy s téměř nulovou spotřebou energie 20 kWh/m2·rok (v tom je zahrnuta spotřeba energie spotřebičů, umělého osvětlení, přípravy teplé vody a energie na úpravu vnitřního prostředí, tj. topení, chlazení, větrání a úpravy vlhkosti vzduchu).
 2. V Evropě se 41 % energie spotřebuje v budovách (v USA 47 %).
 3. Podle údajů Energostatu je v Česku celkem 1,48 milionu bytů napojených na centrální zásobování teplem (CZT/DH), s vysokou pravděpodobností v bytových domech. Jejich roční spotřeba tepla je zhruba 46,7 PJ (petajoulů = 1015 J), což je 12,97 TWh.
 4. Čistá spotřeba elektřiny v ČR v roce 2013 byla 58,66 TWh, z toho domácnosti 14,7 TWh (terawatthodin = 1012 Wh).
 5. Obnovitelné zdroje energie (OZE) v ČR v roce 2013 dodali celkem 9 243 GWh (gigawatthodin = 109 Wh) energie (13,17 % z celkové spotřeby energie 70,2 TWh), z toho: malé vodní elektrárny (s výkonem < 10 MW) 1 237 GWh, vodní elektrárny (s výkonem > 10 MW) 1 498 GWh, vítr 481 GWh, fotovoltaika 2 033 GWh, bioplyn a skládkový plyn 2 241 GWh, biomasa 1 670 GWh, rozložitelná část odpadu 84 GWh. V tom není zahrnuta energie geotermální, a energie půdy, vody a vzduchu přeměněná tepelnými čerpadly.

Jak snížit spotřebu energie

 1. Snižováním potřeby energie (dům zateplit, utěsnit, využít tepelné zisky od slunce, spotřebičů, osob a technických zařízení).
 2. Zvyšováním účinnosti užití energie (zmodernizovat a zoptimalizovat zdroje energie, rozvody, tělesa a spotřebiče, regulovat a měřit).
 3. Výrobou energie v budově, převážně z obnovitelných zdrojů. Decentralizovaná výroba energie v budovách snižuje ztráty a náklady při přenosu energií.
 4. Od roku 2020 se výstavba nových domů bez využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) neobejde.
 5. V ČR zůstává v roce 2014 přes 145 milionů metrů čtverečních obvodových stěn nezateplených, zhruba 88 % z celkové výroby PPS (pěnového polystyrénu) se spotřebuje na zateplení domů.
 6. Podle ČSÚ se v roce 2013 v ČR postavilo 12 490 rodinných domů. Kolik z nich bylo pasivních, zjistit nejde. Odborníci jejich počet odhadují na tisícovku.
 7. V ČR využívá 8 % bytů jako zdroj energie biomasu, 0,5 % bytů tepelná čerpadla, 1 % bytů slunce.

Jak zlepšit životní prostředí

 1. Využitím obnovitelných zdrojů energie se zlepší venkovní ovzduší.
 2. Lepší okna ve spojení s rekuperací (zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu při větrání) přinesou zvýšení kvality vzduchu v budově a ochranu před hlukem zvenku.

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd