Odkazy


Nová zelená úsporám

  • 8 kroků k získání dotace Nová zelená úsporám A (na zateplení, okna, dveře a jiné): https://goo.gl/KeEK61
  • 8 kroků k získání dotace Nová zelená úsporám B (na novostavbu rodinného domu): https://goo.gl/4rvOPz
  • 8 kroků k získání dotace Nová zelená úsporám C.1 a C.2 (na výměnu elektrického vytápění za tepelná čerpadla nebo na výměnu lokálních topidel na uhlí za ekologický tepelný zdroj): https://goo.gl/Cg87r2 

Vzory smluv o kotlíkové dotaci


Závěrečné vyúčtování kotlíkové dotace - pokyny k sestavení


Po výměně kotle musíte krajskému úřadu doručit doklady, kterými doložíte, že jste vše provedli. Doklady musíte doručit nejpozději do data stanoveného ve vaší smlouvě o dotaci, v Libereckém kraji do 12 měsíců od podání žádosti, v Královéhradeckém kraji do 10 měsíců od podpisu smlouvy.


Žádné komentáře:

Okomentovat