Odkazy


Nová zelená úsporám

Vzory smluv o kotlíkové dotaci


Závěrečné vyúčtování kotlíkové dotace - pokyny k sestavení


Po výměně kotle musíte krajskému úřadu doručit doklady, kterými doložíte, že jste vše provedli. Doklady musíte doručit nejpozději do data stanoveného ve vaší smlouvě o dotaci, v Libereckém kraji obvykle do 18 měsíců od podání žádosti, v Královéhradeckém kraji obvykle do 10 měsíců od podpisu smlouvy.