Nová zelená úsporám

Co je Nová zelená úsporám

Stát vám zaplatí až 50 % výdajů na zateplení obálky budovy (fasády, střechy, podlah), výměnu oken a dveří a výměnu zdrojů tepla nebo část výdajů na výstavbu nového domu. Na projekt a odborný posudek získáte dotaci až 35 000 Kč. Dotace se poskytují majitelům rodinných a bytových domů.

Nově lze žádat na solární a fotovoltaické panely do výše 150 000 Kč či na rekuperaci vzduchu samostatně bez ohledu na zateplení. Podporuje se i výstavba zelených střech a získávání tepla z odpadních vod. Dotaci získáte také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo nebo na výměnu lokálních zdrojů tepla na fosilní paliva za ekologické tepelné zdroje.
Má být vyplaceno až 27 milard Kč. Nová zelená úsporám byla spuštěna 21. října 2015 a potrvá do roku 2030.

Stáhněte si podrobné návody, jak získat dotaci.

Úplné informace pro žadatele (majitele rodinných domů) o dotaci


 • na co se dotace poskytuje
  8 kroků k získání dotace NZÚ
  Stáhněte si leták
 • jak podat žádost
 • podmínky získání dotace
 • požadované dokumenty
 • odborný posudek
 • co se proplácí
 • jak doložit realizaci
 • další podrobnosti
 • ceník služeb


Vše najdete v letáku „8 kroků k získání dotace Nová zelená úsporám

Vyřídím vám dotaci

Dejte mně plnou moc, a budu vás zastupovat ve všech právních věcech souvisejících s podáním žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám a její administrací až do jejího řádného ukončení.

Vše úplně vyřídím a ve spolupráci s projektantem vypracuji

 • provedu předběžný výpočet
 • vypracuji energetické hodnocení
 • zkompletuji odborný posudek
 • podám žádost o dotaci
 • zprostředkuji odborný technický dozor
 • pomohu doložit realizaci