Kdy potřebuji PENB

Povinnost opatřit si PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) - autor ing. Vladimír Hrouda Kdo a kdy musí mít PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) najdete přehledně v následujícím dokumentu:
Povinnost opatřit si PENB pro Vaši budovu Vám ukládá zákon 406/2000 Sb.


Když povinnost nesplní fyzická osoba, spáchá přestupek a lze jí uložit pokutu do 100 000 Kč. Právnická nebo podnikající fyzická osoba spáchá správní delikt a lze jí uložit pokutu do 200 000 Kč (§ 12 a § 12a  zákona 406/2000 Sb.).

Povinnosti kontroluje a pokuty ukládá SEI (Státní energetická inspekce)

Velmi stručně, PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) musíte ze zákona mít:
  • při výstavbě nové budovy
  • při změnách dokončené budovy nebo technického vybavení
  • při prodeji či pronájmu budovy nebo její části (bytu, provozovny...)
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci
PENB (průkaz) je nutné opatřit, pokud chcete zvýšit hodnotu a kvalitu budovy nebo investovat do úspor energie.

PENB (průkaz) potřebujete k žádosti o dotační bonus ke kotlíkové dotaci (výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním) a k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám (zateplení, výměna oken, výměna zdrojů vytápění, novostavba).

Podrobný článek „Proč PENB?“

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd