26. 4. 2014

Jak se vystavuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Princip výpočtu energetické náročnosti budovy
Princip výpočtu energetické náročnosti budovy (Zdroj: http://nkn.fsv.cvut.cz)


Legislativu související s problematikou hodnocení energetické náročností budov a podrobnosti hodnocení energetické náročnosti budov najdete na stránkách fakulty stavební ČVUT. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vám může, podle zákona 406/2000 Sb. § 7a odst.4, vystavit pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem. Seznam energetických specialistů je na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd