20. 5. 2013

Kdo a kdy musí mít průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

najdete v přehledné tabulce:

Povinnost zajistit PENB pro Vaši budovu Vám ukládá zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií.


Když povinnost nesplní fyzická osoba, spáchá přestupek a lze jí uložit pokutu do 100 000 Kč. Právnická nebo podnikající fyzická osoba spáchá správní delikt a lze jí uložit pokutu do 200 000 Kč.
Povinnosti kontroluje a pokuty ukládá SEI (Státní energetická inspekce)

Velmi stručně, PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) musíte ze zákona mít:

  • při výstavbě nové budovy
  • při větších změnách budovy
  • při jakémkoliv prodeji či pronájmu budovy nebo její části, např. bytu
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci

PENB (průkaz) je nezbytné opatřit dobrovolně, pokud chcete zvýšit hodnotu a kvalitu své nemovitosti nebo investovat do úspor energie.

PENB (průkaz) potřebujete k žádosti o kotlíkovou dotaci (výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním) a k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd