27. 4. 2014

Od 1. ledna 2016 můžete stavět jen budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Od kdy vám stavební úřad nepovolí stavět jinou budovu než budovu s téměř nulovou spotřebou energie a co to taková budova je, vám napoví dokument Povinnosti při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Splnění povinností se dokládá průkazem energetické náročnosti budovy (PENB).

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd

26. 4. 2014

Jak se vystavuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Princip výpočtu energetické náročnosti budovy
Princip výpočtu energetické náročnosti budovy (Zdroj: http://nkn.fsv.cvut.cz)


Legislativu související s problematikou hodnocení energetické náročností budov a podrobnosti hodnocení energetické náročnosti budov najdete na stránkách fakulty stavební ČVUT. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vám může, podle zákona 406/2000 Sb. § 7a odst.4, vystavit pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem. Seznam energetických specialistů je na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd

11. 4. 2014

Nemá váš dům průkaz energetické náročnosti (PENB)? Hrozí vám pokuta až 100 tisíc

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Po více než roce, kdy platí pro vlastníky budov, stavebníky a společenství vlastníků jednotek zákonná povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), se objevují první případy kontrol u fyzických osob. Paní Pavelkové ze Stránčic u Říčan hrozí pokuta 100 tisíc korun za prodej domu bez PENB. Podobných případů může rychle přibývat.

Napsal: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd