Ceník

Ceník Hrouda Ltd platný od 27. 9. 2014

Základní ceny 3) průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Druh budovy
Plocha budovy 1)
v m2
Cena v Kč bez DPH 2)
Rodinný dům - jednopodlažní bez podkroví
do 80
2 390
Rodinný dům - jednopodlažní bez podkroví
81-150
3 190
Rodinný dům - vícepodlažní
do 200
3 890
Bytový dům, administrativní a jiná budova
201-350
5 190

351-700
5 590

701-1 500
7 990

1 501-2 600
8 890

2 601-4 000
9 990

4 001-5 500
13 490

5 501-8 300
14 990

nad 8 300
1,90 Kč za m2

Poznámky

1) Celková energeticky vztažná plocha budovy (EVP). To je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.
2) K těmto cenám se připočítá DPH 21 %.
3) Základní cena platí pro budovy s jednoduchým půdorysem, s jedním druhem technické soustavy a zdroje energie pro topení a s jedním druhem technické soustavy a zdroje energie pro zásobování teplou vodou. Technická soustava je například kotel s rozvody a topnými tělesy nebo bojler s rozvody teplé vody. Zdroje energie jsou například kotel na uhlí, biomasu nebo plyn, elektrický bojler na vodu, přípojka dálkového zásobování teplem, fotovoltaický nebo solární panel nebo tepelné čerpadlo.
Důvod přirážky k základní ceně
Kč bez DPH
Kontrolní prohlídka budovy
990
Posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
1 490
Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy
1 990
Každý další druh zdroje energie (např. další kotel na jiné palivo, solární systém, tepelné čerpadlo, kogenerace, rekuperace)
490
Každá další technická soustava topení, přípravy teplé vody, chlazení, nuceného větrání a úpravy vlhkosti vzduchu
1990
Cestovné za jeden ujetý kilometr
7
Náhrada za promeškaný čas za každou i jen započatou půlhodinu
150
Zpracování do 5 pracovních dnů
+30 %Publikoval: ing. Vladimír Hrouda pro firmu Hrouda Ltd